16,538 Reputation

10 Nov 30
+10 13:11 upvote
10 Nov 15
10 Nov 14
-10 Nov 13
10 Nov 5
-10 Oct 15
10 Oct 14
10 Oct 7
30 Aug 25
10 Aug 19
30 Aug 17
10 Aug 10
10 Aug 4
10 Jul 31
10 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 26
10 Jul 24
10 Jul 8
10 Jul 6
10 Jun 28
10 Jun 19
10 May 28
10 May 27
10 May 26
10 May 24
30 May 5
10 May 3
10 May 1
10 Apr 27