35,591 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
-10 Jun 4
-10 08:01 removed
10 May 29
0 May 8
10 May 7
20 May 6
10 Apr 13
-10 Apr 3
40 Mar 11
20 Mar 8
10 Mar 2
10 Feb 28
-20 Feb 26
10 Feb 25
10 Feb 23
30 Feb 12
10 Feb 6
20 Feb 3
40 Feb 2
10 Jan 5
20 Dec 26 '20
10 Dec 21 '20
30 Dec 8 '20
10 Nov 26 '20
10 Nov 13 '20
10 Nov 11 '20
-2 Nov 7 '20
30 Nov 6 '20
10 Nov 5 '20