9,543 Reputation

20 Nov 28
+20 11:49 2 events
10 Nov 22
10 Nov 16
+10 02:37 upvote
35 Nov 15
-10 Oct 29
20 Oct 28
20 Oct 27
50 Oct 22
20 Oct 21
10 Oct 18
60 Oct 17
65 Oct 16
30 Oct 15
85 Oct 14
75 Oct 11
40 Oct 10
10 Oct 7
70 Oct 6
10 Oct 3
0 Oct 2
10 Oct 1
175 Sep 30
30 Sep 29
20 Sep 27
10 Sep 25
10 Sep 24
10 Sep 22
30 Sep 21
65 Sep 20
25 Sep 19