1,283 Reputation

-5 Oct 1
-5 16:00 removed
5 Aug 23
+5 02:52 upvote
10 Aug 19
+10 13:55 upvote
5 Jul 5
5 Jun 12
5 May 13
5 May 12
5 May 3
5 Mar 25
5 Feb 28
5 Jan 29
5 Jan 24
5 Jan 23
5 Jan 19
10 Jan 18
5 Dec 21 '18
5 Dec 14 '18
10 Dec 8 '18
25 Nov 30 '18
62 Nov 29 '18
5 Nov 27 '18
5 Nov 22 '18
10 Nov 21 '18
10 Nov 20 '18
10 Nov 19 '18
5 Nov 17 '18
35 Nov 16 '18
197 Nov 15 '18
5 Nov 13 '18
5 Nov 9 '18