4,716 Reputation

5 Nov 8
+5 08:55 upvote
5 Nov 7
+5 19:18 upvote
-10 Oct 3
-10 09:02 removed
5 Sep 6
5 Sep 3
25 Sep 2
47 Sep 1
5 Aug 6
5 Aug 3
7 Jul 31
5 Jul 24
5 Jul 5
5 May 31
5 May 15
10 May 12
5 May 5
5 May 4
10 Apr 27
10 Apr 3
5 Feb 2
22 Jan 28
10 Jan 27
5 Jan 24
10 Jan 14
27 Jan 13
5 Jan 12
5 Dec 15 '18
10 Dec 14 '18
5 Dec 12 '18
5 Nov 23 '18