7,558 Reputation

10 Nov 28
10 Nov 8
+10 08:55 upvote
10 Nov 7
+10 19:18 upvote
-20 Oct 3
10 Sep 6
10 Sep 3
50 Sep 2
92 Sep 1
10 Aug 6
10 Aug 3
12 Jul 31
10 Jul 24
10 Jul 5
10 May 31
10 May 15
10 May 12
10 May 5
10 May 4
10 Apr 27
10 Apr 3
10 Feb 2
42 Jan 28
20 Jan 27
10 Jan 24
20 Jan 14
52 Jan 13
10 Jan 12
10 Dec 15 '18
10 Dec 14 '18
10 Dec 12 '18