19,243 Reputation

10 Nov 29
-10 Nov 28
-10 21:02 removed
102 Nov 26
+80 14:28 8 events
+10 15:03 upvote
+10 04:35 upvote
+2 13:35 accept
10 Nov 23
-10 Nov 16
10 Nov 14
10 Nov 11
30 Nov 10
45 Nov 8
36 Nov 1
75 Oct 31
20 Oct 30
-32 Oct 29
70 Oct 28
70 Oct 27
10 Oct 19
20 Oct 18
10 Oct 5
40 Oct 4
127 Oct 3
30 Oct 2
30 Oct 1
132 Sep 30
132 Sep 29
12 Sep 28
70 Sep 27
142 Sep 26
164 Sep 25
35 Sep 24
10 Sep 23