23,708 Reputation

10 today
+10 6 hours ago upvote
45 yesterday
60 Jan 16
50 Jan 15
10 Jan 13
10 Jan 12
10 Jan 11
75 Jan 5
20 Jan 4
45 Jan 2
35 Jan 1
20 Dec 31 '19
45 Dec 30 '19
10 Dec 28 '19
10 Dec 26 '19
-2 Dec 25 '19
30 Dec 24 '19
10 Dec 16 '19
10 Dec 13 '19
20 Dec 6 '19
90 Dec 5 '19
168 Dec 4 '19
90 Dec 3 '19
155 Dec 2 '19
20 Dec 1 '19
10 Nov 30 '19
20 Nov 29 '19
50 Nov 28 '19
165 Nov 27 '19
100 Nov 26 '19