7,004 Reputation

20 Nov 25
20 Nov 24
10 Nov 16
+10 20:49 upvote
-10 Nov 14
10 Oct 11
48 Oct 5
30 Oct 4
70 Oct 3
140 Oct 2
10 Sep 10
10 Aug 30
12 Aug 29
8 Aug 20
8 Aug 19
10 Aug 18
10 Aug 16
10 Aug 15
0 Aug 7
63 Aug 6
50 Aug 5
60 Aug 4
10 Aug 3
32 Jul 31
40 Jul 30
8 Jul 29
36 Jul 28
188 Jul 27
102 Jul 26
0 Jul 25
70 Jul 24